top of page

Majątek i dochody burmistrza Lipińskiego

-> Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez wszystkich funkcjonariuszy publicznych został wprowadzony Ustawą o samorządzie gminnym z 1990 roku.

-> Oświadczenia majątkowe składane są po uzyskaniu mandatu, corocznie do 30 kwietnia oraz przed końcem kadencji.

-> Celem tego obowiązku jest zapewnienie zaufania wyborców do osób pełniących mandat, zarządzających mieniem komunalnym bądź biorących udział w wydawaniu decyzji administracyjnych.

-> W Gminie Aleksandrów Łódzki wszystkie oświadczenia publikowane są na stronach BIP.

Czekając na publikację nowych danych za 2016 rok postanowiliśmy podsumować oświadczenia składane w ostatnich latach przez burmistrza Jacka Lipińskiego. Treść samych oświadczeń jest ważna, ale dopiero ich analiza w czasie daje dobry obraz zmian w majątku i pozwala odpowiednio je ocenić.

ŹRÓDŁO DANYCH: BIP GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Komentarz i uwagi Redakcji AleksandrowOnline.pl

-> W ciągu dwóch lat (2014 + 2015) majątek burmistrza zwiększył o 103 tys. zł , a burmistrz zarobił 524 tys. co daje średnio 21.870 zł miesięcznie !

-> Dom, którego burmistrz jest w 1/2 właścicielem według oświadczenia ma wartość 520 tys. - wystawiony był na sprzedaż z ceną przekraczającą istotnie 1 mln.

-> Działka (1,5 ha), którego burmistrz jest w 1/2 właścicielem według oświadczenia ma wartość 95 tys. co daje mniej niż 6,5 zł/m2.

-> Różnice w deklarowanych wartość nieruchomości burmistrza pozostają dla nas tak niezrozumiałe, że deklarujemy gotowość ich zakupu w cenach z oświadczenia majątkowego.

-> Choć burmistrz nie dostał podwyżki (bo zarabia maksymalnie dużo i więcej jako burmistrz dostać nie może) to otrzymał posadę w Zarządzie Międzygminnego Związku Bzura z wynagrodzeniem blisko 3 tys. miesięcznie. Taka "nagroda" za wniesioną do tej pory przez Gminę składkę do Związku w wysokości 310 tys. i zainwestowane ponad 2 mln.

Analizy oświadczeń kolejnych osób z Gminy Aleksandrów Łódzki już wkrótce na aleksandrowonline.pl

Witold Tosik

bottom of page