top of page

Obrońcy demokracji, czy hipokryci?

[...]"Poza autokarami Platformy [Piotr Borys - działacz Platformy Obywatelskiej i wicemarszałek województwa dolnośląskiego - formalny organizator sobotniego Marszu Wolności w Warszawie] zapowiadał przyjazd 30 autokarów wynajętych przez władze samorządowe i 20 przez PSL, łącznie 256 autokarów..." możemy przeczytać w artykule opublikowanym przez oko.press

Nasze wątpliwości wzbudził fakt, że informacje o manifestacji organizowanej przez PO pojawiały się na oficjalnym profilu facebook Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim: https://www.facebook.com/AleksandrowLodzkiOfficial/

Czy był to zatem wyjazd urzędników finansowany z budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki, czy prywatna inicjatywa? Postanowiliśmy zapytać o stanowisko Panią Agatę Kowalską - Rzecznika Prasowego Urzędu.

 

Pani Kowalska potwierdziła, że wyjazd miał charakter prywatny i był w całości sfinansowany przez Platformę Obywatelską. W samej manifestacji nie wziął natomiast udziału, żaden urzędnik wykonujący swe obowiązki służbowe na potrzeby jej relacjonowania. Publikacja materiałów z manifestacji to natomiast dobra wola Redakcji i odpowiedź na wniosek o ich umieszczenie od osób z PO.

 

Temat wydaje się wyjaśniony, ale my nadal nie zgadzamy się z publikowaniem przez Urząd Miejski treści o charakterze politycznym (w tym wypadku manifestacji Platformy Obywatelskiej) i rzekomym poparciu silnej reprezentacji Aleksandrowa.

Organy samorządu gminnego są powołane i finansowane ze środków publicznych wyłącznie do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, którą tworzą wszyscy mieszkańcy. A mieszkańcy naturalnie różnią się między sobą poglądami.

Wolność prasy gminnej - jeśli tylko zgodzimy się, że działalność wydziału w urzędzie ma taki charakter - istnieje tylko w granicach, która służy całej społeczności, a nie wybranej grupy, która ma określone poglądy polityczne. Od tego są partie i prywatne organizacje - nie samorząd. Gminna prasa ma za zadanie dostarczać informacje o działaniach i zamierzeniach organów gminy i jej jednostek organizacyjnych, aktach prawa miejscowego, organizowanych konsultacjach i dyskusjach.

Hipokryzją jest walczyć o #wolnemedia zawłaszczając w tym celu publiczne pieniądze i środki przekazu. Niech Platforma Obywatelska i KOD wykorzystując na ten cel własne media i profile, a będziemy spokojni.

Witold Tosik

Na podstawie publikacji: Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wydawania gazety gminnej.

P.S. to nie pierwszy przypadek hipokryzji naszych włodarzy i radnych. Zatroskani.pl pisali już o tym w artykułach:

#wolnemedia i hipokryzja KOD z 28 grudnia 2016 r.

bottom of page