top of page

Miasta partnerskie Aleksandrowa Łódzkiego; Cz.I, Krasław.

Relacja z podróży palcem po mapie, odwiedzamy miasta partnerskie Aleksandrowa Łódzkiego; cz.I, Krasław.


Słowo wstępu: idea miast partnerskich jest jasna i czytelna. Zacieśnianie relacji pomiędzy miastami znajdującymi się w krajach i miejscach często bardzo odległych od siebie i geograficznie i kulturowo w oczywisty sposób wzbogaca życie lokalnych społeczności. Wymiana doświadczeń, czerpanie z cudzych i dzielenie się swoimi, pozwala w nowy sposób spojrzeć na wiele lokalnych spraw, a bieżące problemy mogą w ten znaleźć nieoczekiwanie łatwe rozwiązania.


Idea ideą, na co dzień zaś niewielu mieszkańców w ogóle ma świadomość obecności miast partnerskich, jeszcze mniej potrafiłoby wymienić nazwy tych miast. Dlatego pomyśleliśmy, że być może warto o tym przypomnieć. A nuż przyniesie to coś dobrego?...


Krasław znajduje się bardzo daleko, gdzieś na rubieżach europy,...ale o dziwo tej zjednoczonej w ramach UE. Leży prawie, że u „ruskich”?- ...no nie bardzo. Co więcej używają tam waluty zwanej euro, a nie rubel. Z Aleksandrowa jest tam jakieś 800 km !!Łotwa

Na początek kilka słów wprowadzenia na temat samej Łotwy.

wikimedia.org

Historycznie ziemie dzisiejszej Łotwy zamieszkiwane były przez bałtyckie plemiona, przodków współczesnych Łotyszy. Od XII wieku były terenem gospodarczej ekspansji Niemców, a ostatecznie w XIII wieku zostały podbite przez niemiecki zakon rycerski Kawalerów Mieczowych. Następnie na przełomie XVI i XVII stulecia jako Inflanty znalazły się w obszarze Królestwa Polski i Litwy, by na skutek wojen ze Szwecją w XVII w trafić częściowo pod panowanie Szwecji – północny zachód, częściowo pozostać w Rzeczpospolitej – południowy wschód - jako Inflanty Polskie W kolejnych stuleciach etapami obszar Łotwy przechodził w skład Rosji. Niepodległość Łotwa zdobywała dwukrotnie w swojej historii, po raz pierwszy w okresie międzywojennym, a drugi raz ostatecznie w 1990 opuszczając Związek Radziecki. W 2004 wstąpiła do Unii Europejskiej.

Google.com

Łotwę zamieszkuje nieco ponad 2 mln osób, z czego do narodowości łotewskiej przyznaje się ok 60% obywateli, zaś 1/4 do narodowości rosyjskiej. Pozostałe mniejszości to Białorusini, Ukraińcy, Polacy, Litwini, Estończycy.

Ryga

Podróże.onet.pl

Panorama starego miasta i rzeka Dżwina;

google.com

Siedziba Bractwa Czarnogłowych

[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="grafika4" o:spid="_x0000_s1035" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; margin-left:0;margin-top:0;width:481.9pt;height:361.4pt;z-index:2; visibility:visible;mso-wrap-style:square;mso-wrap-distance-left:9pt; mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:center; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:top; mso-position-vertical-relative:text'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\protus\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.jpg" o:title=""></v:imagedata> <w:wrap type="topAndBottom"></w:wrap> </v:shape><![endif][if !vml][endif][if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]

google.com

Typowa uliczka starej Rygi


Stolica Łotwy – Ryga, położona jest nad zatoką Ryską, rozciąga się po obu brzegach rzeki Dźwiny. Historyczna struktura miasta kształtowała się w sposób taki jak i innych miasta należących do Hanzy. Późniejsze naleciałości spowodowały, że czasami nazywana była także Paryżem północy. Zamieszkuje ją ponad 600 tys mieszkańców, a więc prawie 1/3 mieszkańców Łotwy.


------------


My jednak zmierzamy na południowy wschód, aby tuż przed granicą z Białorusią znaleźć się w naszym punkcie docelowym – Kraslavie. Ciekawostką jest to, że istnieje polska nazwa miasta – Krasław. Występowanie w naszym języku polskich nazw odległych obiektów geograficznych świadczy o silnych historycznych związkach danego miejsca z Polską.

http://www.laukutikls.lv

Miasto położone jest na obu brzegach leniwie płynącej rzeki Dźwiny.

http://visitkraslava.net

Początki osadnictwa na terenach otaczających Krasław rozpoczynają się w odległych czasach, jednak prawdziwy rozkwit miasta nastąpił w XVIII wieku za sprawą miejscowego rodu Platerów. Szczególne zasługi odniósł tu Jan Ludwig Plater i następnie jego syn Konstanty - budując zamek, jako główną siedzibę rodu oraz ratusz, kramy, szpital i kościół; co uczyniło tym samym Krasław ważnym ośrodkiem Inflant Polskich na następne dziesięciolecia.

Wikimapia.org

Pałac Platerów


Obecnie miejscowość zamieszkuje około 10 tys. osób. W odróżnieniu od tego do czego my jesteśmy przyzwyczajeni – mamy tu do czynienia z różnorodnością narodową mieszkańców. Większość z nich stanowią Łotysze – ponad 40 %, jedną czwartą Rosjanie, 17% Białorusini i niecałe 10% stanowi mniejszość polska. Niestety miejscowość ta boryka się z problemem odpływu mieszkańców i w ostatnich 20 latach populacja Krasławy zmniejszyła się o około 20 %.

Visitkraslava.com

Początki XX wieku


Niewiele materiałów, które można znaleźć w sieci pokazuje nam to co dla wielu osób jest w podróżach szczególnie interesujące, czyli jak na co dzień wygląda dane miejsce i jak się tam żyje. Oto kilka kadrów „po prostu”z ulic miasta.

Google.com

google.com

W krajobrazie centralnej, starszej części Krasławy dominuje architektura podobna do tej jaką możemy spotkać i na terenie naszego kraju. Niewielkie, pierwotnie drewniane domy o dwuspadowym dachu, często kolorowo malowane i z udekorowanymi ościeżami są także częstym widokiem na Mazowszu, Podlasiu i wielu innych miejscach we wschodniej Polsce.

Google.com

Centralny punkt miasta, plac przy Lacplesa Iela. Zadbany i uporządkowany jak wszystkie główne place miasta.

Google.com

Osiedle mieszkaniowe w stylu łotewskim.


Tutaj kończymy naszą wirtualną wycieczkę. Zachęcamy Państwa do pogłębienia swojej wiedzy na ten lub pozostałe geograficznie bliskie tematy, jak chociażby niedalekiej Estonii czy Litwy. Są to miejsca bardzo od nas odległe mentalnie, jednak wcale nie tak dalekie w rzeczywistości. Są jednocześnie bardzo nam bliskie kulturowo i choćby dlatego warto je bliżej poznać.


תגובות


bottom of page