top of page
  • Adam Ruda-Rożniakowski

Kalendarz na rok szkolny 2019/2020


Kalendarz na rok szkolny 2019/2020

Rozpoczyna się drugi semestr roku szkolnego 2019/2020.

Pierwszy semestr za nami, był on wypełniony dużą ilością wolnych dni.

Dalej już nie będzie tak różowo i przyjdzie trudny czas na naukę. Jeszcze na początku kwietnia mogą się pojawić jakieś rozprężenia związane z rekolekcjami wielkanocnymi. Kolejne dni wolne wypadną na wiosenną przerwę świąteczną w 2020 roku. Od czwartku 9 do wtorku 14 kwietnia nie będą odbywać się zajęcia, to czas Świąt Wielkanocnych.

Po tych dniach przyjdą trudne chwile dla ósmoklasistów i 2 dni wolnego dla pozostałych dzieci, to wówczas kiedy będą odbywać się egzaminy pisemne.

Majówka tym razem kiepska, Święto Pracy czyli 1 maja wypada w 2020 roku w piątek, co oznacza przedłużony weekend, ale tylko o 1 dzień. Przed samymi wakacjami - 11 czerwca (tradycyjnie w czwartek) będziemy obchodzić Boże Ciało. Zakończenie roku szkolnego zaplanowano dopiero na 26 czerwca. Wakacje potrwają od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Rzeczywistość w szkołach jest jednak taka, że po 11 czerwca kiedy mamy radę pedagogiczną za sobą lekcje są raczej tylko z nazwy. Warto więc ten czas wykorzystać na wycieczki szkolne, o organizacji których powinniśmy pomyśleć już we wrześniu, dla spóźnialskich są jeszcze oferty w biurach turystycznych.

Ponieważ uczniowie to nie tylko dzieci w szkole podstawowej to poniżej przedstawiamy pełny kalendarz szkolny MEN na rok 2019/2020:

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r. Podstawa prawna: - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 3. Ferie zimowe 13 - 26 stycznia 2020 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 20 stycznia - 2 lutego 2020 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie 27 stycznia - 9 lutego 2020 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 5. Egzamin ósmoklasisty Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)). 6. Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/) Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.); § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.) 7. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9), w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 24 kwietnia 2020 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) 3 stycznia 2020 r. programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego Podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.). § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 9. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktycznowychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 31 stycznia 2020 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.); § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 10. Egzamin maturalny Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowejformule/komunikaty-i-informacje/; https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starejformule/komunikaty-i-informacje/) Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.). 11 Egzamin zawodowy Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowejformule/komunikaty-i-informacje/; https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule- 2/komunikaty-i-informacje/) Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) 12 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowejformule/komunikaty-i-informacje/; https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule2/komunikaty-i-informacje/) Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) 13 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 14 Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

W artykule znajduje się lokowanie usług Biura Turystycznego Basia Tour.

bottom of page