top of page

Umowa widmo

Umowa pomiędzy Gminą Aleksandrów Łódzki, reprezentowaną przez burmistrza Jacka Lipińskiego, a firmą STORM Media Mariusz Grabowski, zawarta 19 stycznia 2015 roku.

Art. 24d. Wójt (czyt. burmistrz) nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. - U S T AWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.Przemyślenia pozostawiam Państwu.

Jutro kolejny "kwiatek".

Co na to Centralne Biuro Antykorupcyjne? Przekonamy się wkrótce.

Najpopularniejsze artykuły
Archiwum
Podążaj za nami
bottom of page