top of page

Wywiad z Panią Martą Czech, Prezesem Zarządu Kennel Club.


1. Czy Kennel Club jest organizacją pro bono?


Uprzejmie proszę o doprecyzowanie pytania. Pojęcie „pro bono” nie definiuje prawnego charakteru organizacji. Mogę jedynie udzielić informacji, iż Kennel Club jest organizacją społeczną, która utrzymuje się tylko i wyłącznie z wpłat otrzymywanych od swoich członków, które przeznaczane są na cele statutowe. Oczywiście w ramach swojej aktywności Kennel Club prowadzi także działania pro bono.


2. Jak Państwo ustosunkują się do publicznie wyrażonej opinii Pani Łobacz?


Pani Łobacz wielokrotnie wyrażała się w sposób krytyczny o naszym stowarzyszeniu, na ogół robi to w sposób dla nas obraźliwy i emocjonalny. Trudno merytorycznie odnieść się do takich wypowiedzi. Warto jednak zaznaczyć, iż jest to osoba bardzo kontrowersyjna, która swoją popularność w sieci zdobyła przez radykalne i często obrażające innych wypowiedzi. Na pewno nie ma ani wiedzy ani osiągnięć, które uprawniały by ją do wyrażania takich sądów.


3. Czy posiadają Państwo wiedzę na temat procesu karnego toczącego się przed sądem rejonowym w Śremie?


Kennel Club nie jest stroną tego postępowania. Mamy jedynie wiedzę, iż toczy się tam proces Państwa Jerzego i Żanety G.


4. Czy osoby oskarżone w tym procesie były członkami Państwa stowarzyszenia?


Jedynie Pani Żaneta G. była kiedyś członkiem naszego stowarzyszenia


5. Czy osoby oskarżone w tym procesie były na dzień 1 stycznia 2018 roku członkami Państwa stowarzyszenia?


Nie


6. Czy posiadacie wiedzę o innych sprawach sądowych prowadzonych przed sądami powszechnymi wobec byłych lub obecnych członków stowarzyszenia?


Posiadamy wiedzę o tyle o ile członkowie lub właściwe organy nas o takich sprawach informują. Kennel Club nie jest uczestnikiem żadnego z tych postępowań, w związku z czym nie jesteśmy upoważnieni do przekazywania informacji o tych postępowaniach. Odnośnie prawomocnie zakończonych postępowań z udziałem naszych hodowców możemy powiedzieć o uniewinnieniu naszego hodowcy przez Sąd Rejonowy w Pabianicach od zarzutów znęcania się nad psami oraz skazaniu przez Sąd Rejonowy w Gostyniu V-ce Prezes Fundacji „Załoga Buldoga" za nielegalny odbiór psów naszemu hodowcy.


7. Czy posiadacie Państwo wiedzę o innych prowadzonych wobec członków stowarzyszenia postępowaniach karnych w prokuraturach na terenie RP?


W chwili obecnej nie mamy wiedzy o żadnym takim postępowaniu. Kilka postępowań toczy się z naszego doniesienia w związku z osobami, które podrabiały dokumentację i podszywały się pod członków naszego stowarzyszenia. Toczą się także postępowania na skutek działań Kennel Clubu w związku ze stwierdzeniem naruszeń dobrostanu zwierząt.


8. Jak Państwo ustosunkowujecie się wobec publicznych oskarżeń wyrażanych przez Posła Pawła Suskiego, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt?


Pan Poseł Suski powiela bezrefleksyjnie opinie Pani Łobacz. Jego wypowiedzi nie zawierają żadnych faktów. Jest co najmniej niestosowne, że poseł wykorzystuje swoją pozycję w sejmie aby dawać wyraz swoim prywatnym sympatiom. O kilku wypowiedziach mamy zamiar w najbliższym czasie zawiadomić marszałka sejmu. Wbrew sugestiom Pana Posła i Pani Łobacz Kennel Club jest stowarzyszeniem działającym legalnie. Nigdy w stosunku do nas nie pojawiły się żadne zarzuty, czy nawet zastrzeżenia uprawnionych organów. Jesteśmy członkiem prestiżowej międzynarodowej organizacji kynologicznej.


9. Czy nagrodą jaką Państwo otrzymaliście zawierała jakąś formę uzasadnienia pisemnego i jeśli tak to czy możecie Państwo ją udostępnić?


Nie otrzymaliśmy takiego uzasadnienia#AleksandrówŁódzki #aleksandrowonline #jaceklipińskiburmistrzaleksandrowałódzkiego

Najnowsze artykuły
Archiwum
Podążaj za nami
bottom of page