top of page

Droga gminna, czy powiatowa ?

​Zwłaszcza zimą kiedy nie są odśnieżone, zastanawiamy się, czy to droga gminna, powiatowa, a może krajowa ? Który podmiot, jako zarządca drogi, odpowiedzialny jest za jej utrzymanie i chodnik obok ? Takie informacje można sprawdzić samemu korzystając z serwisu 'map urzędowych', tak zwanego: Systemu informacji przestrzennej (SIP), który udostępnia każdy urząd. W Gminie Aleksandrów Łódzki dostępny jest pod adresem: http://www.aleksandrow.sipgminy.pl/

Aby sprawdzić zarządcę drogi, należy należy wybrać z opcji w prawy górny róg strony: "Drogi"

Poniżej widoczne: - drogi krajowe na czerwono - Zarządca GDDKiA - drogi powiatowe na pomarańczowo - Zarządca Powiat - drogi wojewódzkie u nas nie występują - drogi gminne na żółto - Zarządca Urząd Miejski

Dane kontaktowe do odpowiedzialnych za drogi na poszczególnych poziomach:

GMINA: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Główny specjalista Małgorzata Ruda Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro pok. nr 6 tel.: 42 270 03 31 | email: m.ruda@aleksandrow-lodzki.pl Realizowane zadania:

  • zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, posypywanie piaskiem)

  • przyjmowanie interwencji w sprawie bieżącego utrzymania dróg gminnych, a także

  • remonty dróg gminnych (ulic miejskich)

  • remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych, wyrównywanie szlaką nawierzchni gruntowych

  • korespondencja w zakresie dróg będących w zarządzie Gminy

  • szkody komunikacyjne

  • sporządzanie informacji o drogach gminnych oraz przekazywanie ich do GDDKiA.

  • uzgadnianie projektów organizacji ruchu

  • naprawa przepustów drogowych, rowy przydrożne

POWIAT: Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a Specjalista Dariusz Ruda - teren: Miasto i Gmina Aleksandrów Łódzki + Gmina Parzęczew tel. 42 288 82 23 GDDKiA: (informacja drogowa), tel. 19 111

Witek Tosik

Comentarios


Najnowsze artykuły
Archiwum
Podążaj za nami
bottom of page