top of page
REKLAMA

Miejsce  na Twoją reklame

Artykuł

Hobby1

Wideo podsumowanie z ostatniej imprezy. Zapraszam na relację.

ASG - czy to tylko zabawa?

 

Jak wcześniej pisałem w tej części odsłony przedstawię wam bardziej szczegółowo, co to jest ASG. Każdy gracz powinien zapoznać się z zasadami, jakie funkcjonują w danym sporcie. Tak, ASG można nazwać również sportem, są to rozgrywki zespołowe, więc jak najbardziej sport, jednak często jest on również traktowany jako hobby, a często już bywa, że zamieniany jest w biznes. Jednak na pewno staje się częścią życia. Kiedy każdy z nas zaczynał przygodę z ASG musiał poznać zasady a tak naprawdę Prawo ASG, które trzeba przestrzegać. Oczywiście zasady te nie są objęte Prawnie, zostały stworzone do określenia jednakowych terminów, aspektu zachowania graczy czy też organizacji imprez. Mają one ogólne zastosowanie oraz dają obraz jak wygląda nasza zabawa. Oto parę z nich:​

 

Podstawowe pojęcia

 1. Airsoft - jest to zabawa polegająca na prowadzeniu walk airsoft, przy wykorzystaniu broni ASG. Airsoft łączy się z hobby związanym z posiadaniem jednej lub więcej sztuk broni ASG, umundurowania i oporządzenia oraz z uczestnictwem w spotkaniach i walkach airsoft.

 2. Walki airsoft - są to spotkania, w których dwie lub więcej grup toczą pomiędzy sobą symulowane walki, które mogą być oparte na scenariuszach, używając przy tym broni ASG i amunicji ASG.

 3. Broń ASG - są to repliki wszelkiej broni palnej, wykonane z dowolnego materiału, w skali 1:1 lub innej, miotające amunicję ASG za pomocą słupa sprężonego powietrza lub specjalnego gazu przeznaczonego do zasilania broni ASG.

 4. Broń ASG może być powtarzalna, samopowtarzalna oraz automatyczna.

 5. Amunicja ASG - są to kulki z tworzywa sztucznego o średnicy 6 mm, masie nie przekraczającej 0,33 g, przystosowane do wystrzeliwania z broni ASG.

 6. Gracz airsoft - jest to osoba, która uczestniczy w walkach airsoft, podczas których posiada broń ASG oraz respektuje podstawowe zasady obowiązujące w airsoft.

 7. Teren walk airsoft - jest to ściśle określony teren, na którym toczą się walki airsoft. Teren powinien być, w miarę możliwości, oznaczony i zabezpieczony przed wejściem na niego osób postronnych. Prowadzenie walk na określonym terenie powinno być uzgodnione z jego właścicielem lub zarządcą. O prowadzeniu walk airsoft na określonym terenie powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe.

 8. Strefa bezpieczeństwa - miejsce wydzielone na terenie walk airsoft, gdzie zbierają się wyeliminowani gracze, bądź inne osoby nie uczestniczące w walce. W strefie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz strzelania z broni ASG.

I. Zasady bezpieczeństwa

 1. Środki ochrony oczu:

  • Wszyscy gracze airsoft dokładają najwyższej staranności, by spotkania i walki airsoft były pozbawione jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia uczestników oraz osób postronnych.

  • Każdy gracz airsoft zobowiązany jest posiadać w trakcie walk airsoft środki ochrony oczu, jako organu najbardziej narażonego na uszkodzenia. Środki ochrony oczu powinny być wytrzymałe na postrzał z amunicji ASG z bliskiej odległości, ze wszelkiego typu broni ASG.

  • Każdy gracz airsoft, w przypadku wątpliwości dotyczących skuteczności stosowanych środków ochrony oczu, zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wytrzymałości, polegającego na oddaniu strzału / serii strzałów, do mającego mieć zastosowanie środka ochrony, z bliskiej odległości, z najmocniejszej, dostępnej broni ASG. W szczególności dotyczy to środków ochrony oczu, których przeznaczenie jest inne niż do airsoft.

  • Środki ochrony oczu muszą być założone przez uczestnika airsoft przez cały czas trwania walk airsoft. Zdjęcie środków ochrony może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa.

  • Gracz airsoft, który zdejmie środki ochrony oczu poza strefą bezpieczeństwa, może być upomniany przez każdego z pozostałych graczy. Nie zastosowanie się do upomnienia bądź ponowne upomnienie, stanowi podstawę do wykluczenia tego gracza z dalszych walk airsoft.

 2. Spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających

  • W trakcie trwania walk airsoft obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.

  • Spożywanie alkoholu jest dopuszczalne wyłącznie po ogłoszonym zakończeniu wszystkich walk airsoft.

  • Uczestnik walk airsoft, spożywający w trakcie ich trwania alkohol lub używający środków odurzających, może być natychmiast i nieodwołalnie wykluczony ze wszystkich walk airsoft.

 3. Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem materialnym:

  • Teren walk airsoft, przed jego wykorzystaniem, powinien być sprawdzony pod względem bezpieczeństwa przez organizatora walk.

  • Szczególnemu sprawdzeniu winny podlegać następujące elementy:

 

 • istnienie ukrytych dziur, jarów, załomów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników,

 • istnienie przedmiotów (wystające pręty, potłuczone szkło itp.) mogących stanowić zagrożenie dla uczestników,

 • dostępność terenu dla osób trzecich, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa tychże osób,

 • miejsca stanowiące jakiekolwiek zagrożenie, winny być oznaczone, w miarę możliwości, w widoczny sposób.

 1. Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem formalnym:

  • uczestnicy lub organizator walk airsoft sprawdza czyją własność stanowi teren tychże walk, lub pod czyim znajduje się zarządem i uzgadnia możliwość prowadzenia tam walk,

  • dodatkowo, o walkach airsoft powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe (policja, straż leśna itp.), informując przy tym, na czym te walki polegają.

 2. Inne środki ochrony i bezpieczeństwa:

  • Na miejscu walk airsoft powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest określony, obowiązek zapewnienia apteczki pierwszej pomocy spoczywa na organizatorze.

  • Dodatkowo na miejscu walk airsoft powinien znajdować się jakikolwiek środek łączności zewnętrznej (np. telefon komórkowy) dla możliwości wezwania pomocy w przypadku zaistnienia wypadku. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest określony, obowiązek zapewnienia środków łączności zewnętrznej spoczywa na organizatorze.

 3. Wszelkie inne środki ochrony, takie jak: hełmy, kaski, nałokietniki, nakolanniki, rękawice ochronne, ochraniacze na zęby, są zalecane do stosowania. Ich używanie leży w gestii uczestnika.

 

II. Zasady związane z zachowaniem porządku publicznego oraz obowiązujących norm prawnych

 1. Noszenie broni ASG w miejscach publicznych powinno odbywać się z użyciem pokrowców, opakowań lub w inny sposób, zabezpieczający broń ASG przed widokiem publicznym.

 2. Wydobywanie, strzelanie, celowanie lub jakiekolwiek inne użycie broni ASG w miejscu publicznym może być uznane za naruszanie zasad airsoft i powodować wykluczenie dopuszczającego się tego gracza airsoft ze wszelkich spotkań i walk airsoft.

 3. Noszenie mundurów i oporządzenia używanego w airsoft w miejscach publicznych jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków, gdy pozostaje to w sprzeczności z prawem powszechnie obowiązującym ( mundury i wyposażenie, a także symbole i oznaczenia, zastrzeżone dla określonych formacji, takich jak: wojsko, policja itp.).

 

Jeżeli chcecie więcej zapraszam na: wmasg.pl

Ok przejdźmy teraz do milszego aspektu, jaką wybrać replikę a dokładnie, jaki ma mieć system napędzania. Ogólnie rozróżniamy dwa rodzaje napędów dla replik:

- Elektryczne – napędzane za pomocą akumulatora wielokrotnego użytku, który jest ładowany przez gracza dzień lub dwa dni przed spotkaniem.

- Gazowe – i tu możemy podzielić na: napędzane gazem Greengas, CO2 czy nowość sprężonym powietrzem.

- Sprężynowe – działa na podstawie naciągnięcia sprężyny zasada jak w podstawowych wiatrówkach.

Tak jak w przypadku replik sprężynowych nie ma, co za dużo pisać, tak w przypadku elektryków oraz gaziaków pozwolę sobie na poświęcić więcej miejsca w tym artykule.

 

                Repliki napędzane elektrycznie dalej zwane AEG są najbardziej popularną rodziną replik na rynku. Z moich spostrzeżeń jest to około 70 % rynku. Mamy pistolety (broń krótka), pistolety maszynowe (broń średnia – taka jak MP5), karabiny szturmowe( broń długa jak M16 czy AK47), karabiny snajperskie ( repliki karabinów snajperskich samopowtarzalnych typu Dragonow) i na samym końcu karabiny maszynowe tak zwane „wsparcia” ( repliki M249, M60 czy słynne MG24). Jak działa taka replika elektryczna najważniejszym elementem jest bateria, dzięki której możemy napędzać silnik wysoko obrotowy, który następnie napędza przekładnie zębatą składającą się z trzech kół zębatych gdzie ostatnia napędza tłok wraz ze sprężyną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym napędem, jaki chciałbym wam przedstawić jest napęd gazowy repliki takie nazywamy GBB. Dzielimy go na trzy rodzaje. Pierwszy to repliki zasilane gazem Greengas. Zasada w tym napędzie gazowym jest bardzo prosta w magazynku posiadamy zawór tak jak w zapalniczce a gaz znajduje się w butli przeważnie litrowej. Przy włożeniu w zawór końcówki z butli naciskamy i ładujemy magazynek. W większości są to repliki broń krótkiej takich jak cała rodzina Glock, Colta 1911, Berety 92 itp. Poniżej przykład takiej repliki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym napędem gazowym mamy repliki zasilane kapsułami, CO2. Jest to ciekawy sposób zasilania replik gdyż tak naprawdę jak w przypadku AEG nie potrzebuje tak zaawansowanego systemu napędzania. Taki system gazowy nie potrzebuje ani zębatek, ani silnika tym bardziej baterii. System polega na ciśnieniu, jakie zostaje wydobyte z kapsuły, CO2. Taka kapsuła wygląda jak nabój do syfonu:) starsi czytelnicy na pewno pamiętaj jak to wygląda. Jak stasuje się taką kapsułę no cóż nic trudnego umieszczamy ją wewnątrz magazynka lub w przydatku broń krótkiej nawet w rękojeść pistoletu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnim rodzajem napędu gazowego jest to napęd na sprężone powietrze tak jak markery z paintball. W replice zastosowane został system zaworów, dzięki którym można samemu sterować moc repliki – podobno to jest przyszłość. Na chwilę obecną widziałem, ale nie miałem okazji bawić się tego typem repliki.

 

Podsumowując chciałbym wam przedstawić plusy i minusy tych wszystkich napędów.

AEG – napęd elektryczny:

Plusy:

 • zawsze możesz naładować baterię w domu

 • zawsze kumpel może pożyczyć ci baterię podczas rozgrywki

 • w okresie zimowym tylko i wyłącznie spadek pojemności baterii

 • zawsze można mieć dwie czy trzy bateria

 • konserwacja raz na 3-4 miesiące

Minusy:

 • zbyt skomplikowany system napędzania

 • jeżeli któraś z części w systemie napędzania uszkodzi się nie ma możliwość szybkiej wymiany na miejscu

 • zużycie części w systemie napędzania

 

Repliki na GBB – gazowe.

Plusy:

 • brak skomplikowanego systemu napędowego

 • duża moc

Minusy:

 • rzadki system napędowy replik na rynków – mowa tu o replikach broń długiej

 • jak skończy ci się Gaz lub kapsuła trzeba wymienić lub naładować no chyba, że masz dużo magazynków J

 • w przypadku replik, na CO2 częsta konserwacja elementów mechanicznych

Podsumowując w świecie ASG jest dużo dla każdego J dla majsterkowiczów mowa tu o replikach AEG, jaki dla takich, co by całymi daniami smarowali swoje cacka.

W następnej odsłonie opiszę wam nasze rozgrywki.

 

Tomasz Subiel (Ghost)

Artykuł

Witam wszystkich.

                Na początku może się przedstawię mam na imię Tomasz i jestem airsotowym maniakiem. Bawię się w Air Sost Game od prawie 10 lat. Moja ksywka w świecie ASG to Ghost. Chciał bym wam przedstawić wszystkim co to jest ASG i z czym to się je. Wszyscy pewnie słyszeliście o takich rozgrywkach jak Paintball. Każdy z was widział i pewnie co nie którzy już w to przynajmniej raz w życiu się bawili. Ja natomiast przestawiem wam grę która ma dłuższą historię i jest bardziej wymagająca niż strzelanie pociskami z farbą. Nie którzy się za raz obrażą, ale to jest moje stanowisko gdyż zdarzało mi się bawić w Paintball.

                Zacznijmy od tego czym jest ASG - Air soft to gra zespołowa, w której wykorzystujemy broń pneumatyczną, gazową lub sprężynową wykorzystującą kompozytową sześcio milimetrową amunicje tzw. kulkę. Air soft powstał po II WŚ w Japoni aby umożliwić szkolenie oddziałów militarnych, które podlegały wówczas rygorystycznym przepisom dotyczącym posiadania i używania broni palnej. U podstaw airsoftu leży więc tradycja bushidō, kładąca nacisk na honor, szacunek dla przeciwnika i samodoskonalenie – hasła wciąż żywe w airsofcie.

Pewnie teraz zastanawiacie się jak wygląda broń którą wykorzystujemy do rozgrywek. Dla każdego normalnego człowieka każda replika wyglądała by jak bróń palna i nic dziwnego, gdyż z wyglądu zewnętrznego tak jest :) wygląda dosłownie identycznie. Jedynie materiały z jakich są zrobione nie mają możliwości jak broń palna.

Poniżej widzimy replikę karabinu szturmowego M16 w wersji snajperskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I jak wam się podoba ? Bo moim zdniem jest świetna.

Tak naprawdę dla każdego znajdzie się coś. Mamy broń krótką (pistolety), średnią taką jak widać u Policj jak MP5, broń długą od znanego wszystkim AK 47 do Izrealskiego Gali czy Angielskiego LA65, ciężką broń swparcia jak Amerykański M60 (pamiętacie z Rambo) skończywszy na broń snajperskiej Dragonov czy PSG-1.

Oczywiście to nie jest tak do końca że każdy znas ma kazdy rodzaj repliki, o nie (no niektórzy mają) większa część z nas na samym poczatku wybiera podstawową repliką szturmową.

Przed całkowitym zakupem naszych cacek trzeba się zastanowić jaką formację chcemy odzwierciedlać. Czy mają to być Wojska, Oddziały Antyterorysteczne. Z jakiego kraju i nawet okresu (lata działania) mają być te oddziały. Na przykładzie mojej Grupy (opowiem o niej więcej przy nastepnej okazji) odwzorowujemy oddziału USMC - United States Marines Corps z lat 1998-2004 i biegamy w maskowaniu Woodland (leśne).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednak nie tylko takie jednostki są odwzorowane mamy Polski GROM, Polskie oddziały na pierwszej zmianie w Afganistanie, Anglików, Rosjan, Szwedów, Francózów a nawet tkz ASH (Air Soft History), gdzie znajdziemy jednostki z okresu 1939-1945.

Aby zaczać przygodę z ASG najlepiej przejżeć ogólnopolskie portalu WMASG www.wmasg.pl. Tam znajdziecie wszytsko na temat ASG i nie tylko. Nastepnie trzeba się zastanowić jaki budrzet chcemy przeznaczyć na sam początek. Moim zdaniem 800-1000 PLN wystarczy, aby dobrze się umundurować  i nie przeinwestować a w razie rezygnacji nie stracić zbyt dużo. Na dobry poczatek wystarczy:

 • Replika G36 cena około 500,00 PLN w zestawie mamy: replikę, magazynek, akumulator i ładowarkę.

 • Mundur Angielski lub Niemiecki koszt około 120,00 PLN

 • Buty wojskowe koszt około 120,00 PLN

 • Okólary ochronne 50,00 PLN

 • Kamizelka 100,00 PLN

Razem dało nam to kwotę: 890 PLN. W nastepnej cześci przedstawie wam mój zestaw jaki posidam łącznie z kosztorysem.

By stać się graczem ASG nie trzeba działaś w żadnej formacji czy grupie wystarczy powyższy zestaw, zalogownia się na portalu WMASG odnalezienie odpowiedniego województwa lub miasta na forum i do boju.

W nastepnej cześć:

 • Zasady w ASG - Prawo ASG

 • Jak wybrać replikę - czym ma być napędzana.

 • Rodzaj rozgrywek ASG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page